PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia doręczonego nam:

1.       Elektronicznie poprzez adres e-mailowy:

zwroty@cezarmarket.pl,

2.       Listownie na adres:

P.Z.F.W Centrowet Białystok oddział w Olsztynie Biofarma
ul. Warszawska 105 10-701 Olsztyn,

3.       telefonicznie pod numerem 22 463 90 47

4.       osobiście pod adres wskazanym w punkcie 2.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy otrzymanego wraz z zakupionym towarem lub dostępnego pod adresem cezarmarket.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zgodnie z przepisami nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia oraz która jest dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą i jesteście Państwo zwolnieni wówczas z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Państwa Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie Towaru na podany wyżej adres nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany również, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Zwracany towar można osobiście doręczyć na wskazany adres Sklepu.

Informujemy, iż będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty związane przesłaniem zwracanego Towaru takie jak koszt zapakowania i zabezpieczenia towaru oraz przesyłki.

Jeśli to możliwe powinniście Państwo zwrócić zakupione rzeczy w oryginalnym opakowaniu, jednakże ponosicie Państwo odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.